Translations
Переводы

Tulkojumi

  
  
  


Rakstiskā tulkošana šādās valodu kombinācijās: 

latviešu - angļu

angļu - latviešu

krievu - angļu  

krievu - latviešu

franču - latviešu

franču - angļuSpecializācijas jomas:

* inženiertehniski teksti (instrukcijas, tehniski apraksti, iekārtu un tehnoloģisku procesu apraksti utt.)

līgumi, tiesu lēmumi un cita veida juridiskie teksti

mājaslapas saturs

Eiropas Savienības teksti (tiesību akti, nolēmumi, direktīvas utt.)

akadēmiskie darbi (diplomdarbu anotāciju, disertāciju, referātu un pētījumu tulkojumi, diplomdarbu rediģēšana)

vides aizsardzības tematika (bieži vien saistībā ar atklātiem konkursiem, ES regulu piemērošanu utt.)

filosofijas darbi (esejas, publikācijas)

socioloģija un politika (publikācijas, lekcijas, raksti)

lauksaimniecība (projekti, pētījumi, akadēmiski raksti)

skaistumkopšana un veselība (materiālu sagatavošana izstādēm, mājaslapu satura tulkošana, kosmētikas produktu apraksts utt.)

* arhitektūra un celtniecība

* kuģniecība


zelmastulkojumi.lv © 2016