Translations
Переводы

Tulkojumi

  
  
  

Tulkotājs vai tulks

TULKOTĀJS vai TULKS?

Nereti ir nācies saskarties ar pārpratumiem, kas radušies neziņas dēļ. Cilvēki, kas nav iedziļinājušies tulkošanas jautājumos, visticamāk, uzskatīs, ka tulks un tulkotājs dara vienu un to pašu darbu. Tomēr tas tā nav. Tulks un tulkotājs ir kā skolotājs un rakstnieks vai kā veikala pārdevēja un apsargs - tiem ir kas kopīgs, taču darba specifika ir cita. Proti, tulkam un tulkotājam kopīgs ir darbs ar valodu, bet tulkošanas metodes ir pilnīgi atšķirīgas.

Tulks tekstu tulko mutiski, savukārt, tulkotājs — rakstiski. Nav jau tā, ka reizi pa reizei viņi nevarētu apmainīties lomām. To var darīt neformālos pasākumos, palīdzot draugiem pārtulkot CV un tamlīdzīgi. Es pat teiktu, ka tulkam varētu būt vienkāršāk pārslēgties uz rakstveida tulkošanu, nekā tulkotājam kļūt par tulku. Pasākumos, kuros piedalās tulki, vienmēr jūtu viņiem līdz. Apbrīnoju viņus par viņu perfekto atmiņu un spēju loģiski sastrukturēt domu tik īsā laika sprīdī.

Esmu tulkotāja — izbaudu iespēju mierīgā gaisotnē izmantot vārdnīcas, rakstīt teikumus, izdzēst un pārrakstīt tos, līdz rezultāts man šķiet gana labs un atdodams klientam. Kaut arī dzīve ir piespēlējusi ne mazums situāciju, kurās ir jāveic tulka funkcijas, priekšroku dodu lasīšanai un rakstīšanai.


zelmastulkojumi.lv © 2016